Voip Asterist

VoIP

Thời gian học 6 ngày – từ 09h -> 18h
T7-CN Ngày 27 & 28, Tháng 07/2020
T7-CN Ngày 4 & 5, Tháng 08/2020
T7-CN Ngày 11 & 12, Tháng 08/2020

Yêu cầu khóa học:

 • Có laptop ram 6Gb.
 • Có kiến thức cơ bản về IT: mạng máy tính, Linux OS

  Name (*)

  Email (*)

  Phone:

  Skype:

  CCNA 200-301 R&SWCCNP 300-410 R&SwCCNP 350-401 R&SwCCIE WritenVoIP Asterisk

  1 Cách chọn version asterisk và freepbx phù hợp.
  2 Cài đặt asterisk và freepbx.
  3

  Xây dựng kịch bản thoại cho doanh nghiệp 01 chi nhánh và nhiều chi nhánh.

  •  Kịch bản thoại cho doanh nghiệp có một chi nhánh.
  • Kịch bản thoại cho doanh nhiệp có nhiều chi nhánh và hệ thống tập trung.
  • Kịch bản thoại cho doanh nhiệp có nhiều chi nhánh và mỗi chi nhánh có một hệ thống riêng.
  • Xây dựng một kịch bản thoại outbound và inbound cho doanh nghiệp chuyên cung cấp dịc.
  4

  Cấu hình các kịch bản đã đưa ra sử dụng các kỹ thuật sau :

  • Viết Dialplan và Dialplan nâng cao.
  • Sử dụng AGI xử lý các tình huống thực tế trong kịch bản.
  • Định tuyến Outbound nâng cao.
  5
  Cách xem log và debug lỗi trên hệ thống.
  6

  Tích hợp vói các hệ thống khác như CRM/CMS thông qua API

  • Click to call.
  • Popup.
  • Xây dựng các API khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.
  7

  Một số ứng dụng hữu ích dành cho doanh nghiệp:

  • Tự động gọi ra cho khách hàng khi thỏa các điều kiện à Khách hàng nghe máy à Hệ thống tự động phát thông báo theo dịch bản.
  • Progressive Dialer : Tự động gọi cho Agent – Agent nghe máy – hệ thống sẽ tự động gọi cho khách hàng .
  • Predictive Dialer : Tự động gọi cho khách hàng – Khách hàng nghe máy – hệ thống sẽ tự động gọi cho Agent.
  • Thống kê phím bấm của khách hàng khi thực hiện tự động gọi ra để khảo sát khách hàng.
  • Giới hạn cước gọi.
  8

  Cách xây dựng các báo cáo cho hệ thống call center:

  • Báo cáo Agent : Thống kê thời gian online, offline, thời gian làm việc, thời gian rảnh của Agent.
  • Báo cáo Outbound – Inbound.
  9

  Xây dựng các Dashboard Realtime

  • Dashboard Realtime Queue
  • Dashboard Realtime Agent Call out.
  • Dashboard Misscall.
  10 Xây dựng chức năng giám sát agent Realtime.
  11 Mộ số phương pháp bảo mật hệ thống.
  12 Kết thúc khóa học : Tổng hợp, xây dựng một hệ thống call center hoàn chỉnh.