Yêu cầu khóa học:

 • Có laptop ram 6Gb.
 • Có kiến thức cơ bản về IT: mạng máy tính, Linux OS

 

1 Cách chọn version asterisk và freepbx phù hợp.
2 Cài đặt asterisk và freepbx.
3 Xây dựng kịch bản thoại cho doanh nghiệp 01 chi nhánh và nhiều chi nhánh.

 •  Kịch bản thoại cho doanh nghiệp có một chi nhánh.
 • Kịch bản thoại cho doanh nhiệp có nhiều chi nhánh và hệ thống tập trung.
 • Kịch bản thoại cho doanh nhiệp có nhiều chi nhánh và mỗi chi nhánh có một hệ thống riêng.
 • Xây dựng một kịch bản thoại outbound và inbound cho doanh nghiệp chuyên cung cấp dịc.
4 Cấu hình các kịch bản đã đưa ra sử dụng các kỹ thuật sau :

 • Viết Dialplan và Dialplan nâng cao.
 • Sử dụng AGI xử lý các tình huống thực tế trong kịch bản.
 • Định tuyến Outbound nâng cao.
5
Cách xem log và debug lỗi trên hệ thống.
6
Tích hợp vói các hệ thống khác như CRM/CMS thông qua API

 • Click to call.
 • Popup.
 • Xây dựng các API khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.
7 Một số ứng dụng hữu ích dành cho doanh nghiệp:

 • Tự động gọi ra cho khách hàng khi thỏa các điều kiện à Khách hàng nghe máy à Hệ thống tự động phát thông báo theo dịch bản.
 • Progressive Dialer : Tự động gọi cho Agent – Agent nghe máy – hệ thống sẽ tự động gọi cho khách hàng .
 • Predictive Dialer : Tự động gọi cho khách hàng – Khách hàng nghe máy – hệ thống sẽ tự động gọi cho Agent.
 • Thống kê phím bấm của khách hàng khi thực hiện tự động gọi ra để khảo sát khách hàng.
 • Giới hạn cước gọi.
8 Cách xây dựng các báo cáo cho hệ thống call center:

 • Báo cáo Agent : Thống kê thời gian online, offline, thời gian làm việc, thời gian rảnh của Agent.
 • Báo cáo Outbound – Inbound.
9 Xây dựng các Dashboard Realtime

 • Dashboard Realtime Queue
 • Dashboard Realtime Agent Call out.
 • Dashboard Misscall.
10 Xây dựng chức năng giám sát agent Realtime.
11 Mộ số phương pháp bảo mật hệ thống.
12 Kết thúc khóa học : Tổng hợp, xây dựng một hệ thống call center hoàn chỉnh.