TranPro monitor

tranpro traffic

Phần mềm giám sát các hệ thống, thiết bị, traffic and các ứng dụng trong môi trường IT lớn với hàng ngàn thiết bị và hệ thống tại nhiều vị trí.

tranpro connect

Cung cấp một cách dễ dàng để có được khả năng hiển thị và kiểm soát các cơ sở hạ tầng ngày càng phức tạp.

Giải pháp mạnh mẽ và dễ sử dụng giúp cho việc giám sát trở nên đơn giản mà vẫn đảm bảo hiệu suất, sự rõ ràng và khả năng sử dụng.