Tich hợp hệ thống

 

Đưa ra các giải pháp kết nối hạ tầng mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Triển khai các dự án hạ tầng mạng, dữ liệu, bảo mật cho tất cả các công ty.

Thiết kế và thi công mạng lõi (Core Network) cũng như mạng Metro cho các khách hang là các doanh nghiệp lớn hoặc các ISP, SP. Với độ chính xác và an toàn cực cao dưới bàn tay và khối óc của các CCIE/JNCIE của Networking4u.org cũng như các kỹ sư của các hang Cisco/Juniper/Huawei…".

Tich hợp hệ thống

 

Tich hợp hệ thống

Xây dựng giải pháp, thi công hệ thống Data Center cho các các doanh nghiệp, đam bảo an toan, chất lượng cao, cũng như tiêu hao năng lượng tối thiểu.