Giả Lập Tấn Công Mạng Với XM Cyber 

Giải pháp mô phỏng tấn công mạng, tự động xây dựng mô hình mạng (topology) của doanh nghiệp, khai thác các điểm yếu của thiết bị – nền tảng ứng dụng và thực hiện hoạt động tấn công mô phỏng.

Xem bản đồ mạng được tạo tự động hiển thị cho bạn từng đường dẫn tấn công, nội dung bị xâm phạm và khả năng xem chi tiết từng bước mà kẻ tấn công có thể sử dụng.

XM Cyber ​​tạo ra một kế hoạch ưu tiên để giúp bạn nhanh chóng loại bỏ các bước mà tin tặc sẽ thực hiện trong môi trường của bạn. Đưa ra giải pháp dựa trên mức độ cảnh áo của từng tài sản và tác động tổng thể.

Liên hệ. Nếu bạn/Công ty có dự án? Hãy nói về nó!

    Tên/Công Ty(*)

    Email (*)

    Phone:

    Skype:

    XMCyber - Tấn công giả lập BASPentera Pcysys - Pentest tự độngBelkasoft - Phần mềm điều tra