Giải pháp kiểm tra thâm nhập tự động

Thực hiện tấn công trực tiếp vào hệ thống giống vai trò như một Ethical Hacker nhằm kiểm tra các lỗ hổng đã và đang tồn tại trên hệ thống để từ đó đưa ra những khuyến nghị để gia cố, kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin.

Liên hệ. Nếu bạn/Công ty có dự án? Hãy nói về nó!

    Tên/Công Ty(*)

    Email (*)

    Phone:

    Skype:

    XMCyber - Tấn công giả lập BASPentera Pcysys - Pentest tự độngBelkasoft - Phần mềm điều tra