Cyber Security Forensics- Điều tra an ninh mạng

Belkasoft phần mềm dùng để hỗ trợ điều tra và truy vết có khả năng phân tích dữ liệu từ ổ cứng có sẵn trên máy tính cục bộ hoặc máy tính từ xa thông qua hệ thống mạng LAN, thiết bị di động, dữ liệu từ cloud và trên RAM.

Belkasoft Center tìm và phân tích hàng trăm nguồn dữ liệu nào có thể như: ổ đĩa, ảnh mây, sao lưu thiết bị di động, máy ảo, bỏ ký ức, và nhiều thứ khác.

Belkasoft Center được thiết kế với các chuyên gia điều tra: nó tự động thực hiện nhiều nhiệm vụ mà không yêu cầu sự hiện diện của bạn, cho phép bạn đẩy nhanh quá trình điều tra; Đồng thời, sản phẩm có giao diện thân thiện, trở thành một công cụ mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng để trích xuất, tìm kiếm và phân tích dữ liệu.

Các tính năng có sẵn cho bạn ngay sau khi cài đặt. Làm việc với Belkasoft Center không yêu cầu đào tạo đặc biệt và dễ dàng như 1-2-3: mua một thiết bị hoặc một đám mây.

Belkasoft Center tập trung vào việc tự động hóa hầu hết các quy trình của điều tra viên, nhưng nó cũng có các tính năng mạnh mẽ để phân tích, cho phép kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị của nghi phạm. Tích hợp sẵn File System Explorer, Process Explorer, Hex Viewer, SQLite Viewer, Registry Viewer và Plist Viewer sẽ giúp bạn xác định được nhiều bằng chứng bị ẩn và bị xóa hơn.

Liên hệ. Nếu bạn/Công ty có dự án? Hãy nói về nó!

    Tên/Công Ty(*)

    Email (*)

    Phone:

    Skype:

    XMCyber - Tấn công giả lập BASPentera Pcysys - Pentest tự độngBelkasoft - Phần mềm điều tra